Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./

Om Socialstyrelsen

Det ska inte spela någon roll vem du är eller var du bor i Sverige – alla ska ha tillgång till en god vård och omsorg på lika villkor. Det är en viktig utgångspunkt för Socialstyrelsens arbete.

Socialstyrelsen är en statlig myndighet under Socialdepartementet med en bred verksamhet som rör socialtjänst och hälso- och sjukvård. Större delen av vår verksamhet är riktad till personal, ansvariga och beslutsfattare inom dessa områden.

Vi arbetar bland annat med att

  • ta fram och utveckla statistik, regler, kunskap och stöd till vården och omsorgen inom områden som till exempel psykisk ohälsa, äldre, funktionshinder och barn och unga
  • följa upp och utvärdera hur vården och omsorgen fungerar när det gäller till exempel väntetider, tillgänglighet och personaltillgång
  • ta fram föreskrifter (bindande regler) och allmänna råd (rekommendationer) om hur man lever upp till föreskrifternas krav 
  • pröva och utfärda legitimationer för personal inom olika yrkesgrupper, till exempel apotekare, läkare, naprapater, psykologer och tandläkare.

 

Vi har också beredskap inför allvarliga händelser och vid behov samordnar vi delar av hälso- och sjukvårdens insatser. Läs mer om vår krisberedskap.

Socialstyrelsen leder också ett antal rådgivande och beslutande råd och nämnder, till exempel rättsliga rådet och etiska rådet samt Rådet för styrning med kunskap – ett samarbete mellan nio myndigheter som ska driva på utvecklingen inom vården och omsorgen.

Våra uppdrag

Riksdagen och regeringen bestämmer vilken inriktning vårt arbete ska ha. Det sker genom ett årligt regleringsbrev. Vi får också cirka 200 olika regeringsuppdrag varje år och svarar på många remisser.

Vår strategiska färdplan 2017-2020

Vi har en strategisk färdplan för att arbeta långsiktigt och fokuserat. I planen tar vi upp vilka utvecklingsområden vi vill prioritera och hur vi vill utveckla Socialstyrelsens arbete framöver.

Socialstyrelsens strategiska färdplan 2017-2020
Socialstyrelsens strategiska färdplan 2017-2020 – kortversion

Vårt uppdrag om jämställdhetsintegrering

Socialstyrelsen deltar sedan 2015 i utvecklingsprogrammet JiM, jämställdhetsintegrering i myndigheter. Det innebär att vi tagit fram en handlingsplan för 2016–2018 där vi beskriver hur vi arbetar för att bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen.

Vår värdegrund

I vårt arbete vill vi uppfattas som sakliga, handlingskraftiga och trovärdiga. Läs mer om våra kärnvärden i Socialstyrelsens värdegrund.

Vi är certifierade

Vi arbetar systematiskt med att förbättra vår verksamhet och våra produkter utifrån målgruppernas och intressenternas behov.Vi har ett verksamhetsledningssystem som är certifierat inom områdena informationssäkerhet, miljö och arbetsmiljö.

 

Socialstyrelsen är certifierad på områdena informationssäkerhet, miljö och arbetsmiljö. Bilderna ovan visar symbolerna för de tre områdena från vänster till höger.