På djupet – en podd från Socialstyrelsen

I vår podd djupdyker vi i olika frågor med koppling till socialtjänst och hälso- och sjukvård. Det kan handla om fallolyckor, legitimationer, patientsäkerhet, organdonation, välfärdsteknik och mycket, mycket mer.

padjupet

66. Om skönhetsingrepp och patientsäkerhet

Skönhetsingrepp blir allt vanligare, men individens skydd vid den här typen av behandlingar är i dag ganska svagt och patientsäkerheten måste öka. Hur ska det gå till? Och vad ska patienten tänka på? Lyssna på Helena Nilsson, utredare på Konsumentverket, Ulf Samuelsson, ordförande för Estetiska injektionsrådet, Petra Peterson, vice ordförande för Svensk plastikkirurgisk förening, och Louise Follin Johannesson, jurist på Socialstyrelsen. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (190517)
Lyssna på avsnittet om skönhetsingrepp och patientsäkerhet på Itunes .

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

65. Om medicinering på HVB-hem (Hem för vård och boende)

Andelen placerade barn som behandlas med olika mediciner är hög och fortsätter att öka. Hur kan medicineringen skötas på ett säkert sätt och vad är det som gäller juridiskt och praktiskt kring egenvård på HVB-hem? I podden samtalar Björn Ramel, barnpsykiatriker från Malmö, om ansvaret som förskrivare och Anahita Kolahdozan, boendechef på Vårljus HVB-hem i Stockholm, om hur de hanterar medicineringen. Jesper Symreng, jurist inom socialjuridik på Socialstyrelsen, berättar vad lagen säger. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (190503).
Lyssna på avsnittet om medicinering på HVB-hem på Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

64. Om astma och KOL

Omkring 800 000 personer i Sverige har astma och cirka 400 000–700 000 personer har KOL. Varje år dör omkring 3 000 personer till följd av KOL och dödligheten ökar, i synnerhet bland kvinnor. Det gjorde att Socialstyrelsen år 2015 tog fram nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL. Utvärderingen tre år senare visar nu att långt ifrån alla verksamheter följer råden. Lyssna på Ann Ekberg-Jansson docent vid Sahlgrenska akademien, överläkare samt registerhållare vid Luftvägsregistret och Christina Boman, utredare på Socialstyrelsen. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (190416).
Lyssna på avsnittet om astma och KOL på Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

63. Om sex mot ersättning

Varför hamnar unga i den situationen att de säljer sex? Hur kan de få hjälp? Vilka signaler bör man ta fasta på och vilka frågor kan man ställa för att kunna stötta och hjälpa? Lyssna på Ida Wassholm, socionom och styrelseledamot i Inte din hora, Madeleine Söderberg, utvecklingsledare på myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF och Olga Gislén, utredare på Socialstyrelsen. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (190405).
Lyssna på avsnittet om sex mot ersättning på Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

62. Om epilepsi

Idag lever runt 81 000 personer med epilepsidiagnos i Sverige. Cirka 69 000 är vuxna och 12 000 barn och ungdomar. För första gången lyfts nu vården för dessa patienter i Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer. Lyssna på Fredrika Rosenquist som berättar om sina egna erfarenheter av sjukdomen, Ulla Lindbom, neurolog på Karolinska universitetssjukhuset och Anna Lord, projektledare för nationella riktlinjer på Socialstyrelsen. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen (190322).
Lyssna på avsnittet om epilepsi på Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

61. Om placerade barns rätt till umgänge

När ett barn placeras i ett familjehem har barnet rätt till kontakt med sina föräldrar. Det är också viktigt att barnet får ha kontakt med andra närstående. Umgänget är i första hand till för barnet och det är barnets behov som ska vara avgörande. Hur tar man reda på vad barnet vill och hur gör man barnet delaktig i planeringen av umgänget? Lyssna på Gabriel, en ung vuxen som har varit placerad i familjehem, Kristina Flink, gruppchef på socialförvaltningen i Linköping och Rose-Marie Odstam, utredare på Socialstyrelsen. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen (190304).
Lyssna på avsnittet om placerade barns rätt till umgänge på Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

60. Om motgiftet naloxon som kan rädda liv

Socialstyrelsen har vidtagit flera åtgärder för att öka tillgängligheten till överdosmotgiftet naloxon. Vilken betydelse kan läkemedlet ha? Och finns det verkligen inga risker med naloxon? Lyssna på Katja Troberg, projektledare för naloxonprojektet i Region Skåne, Jenny Pira, kommunikatör på Riksförbundet för hjälp åt läkemedels- & narkotikabrukare, samt Stefan Brené och Eva Nyman, utredare respektive läkemedelssamordnare på Socialstyrelsen. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen (190222).
Lyssna på avsnittet om motgiftet naloxon på Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

59. Om suicidprevention

Ungefär 1 100 personer tar sitt liv varje år. Många fler försöker, många fler funderar över det. Hur upptäcker vi personer som är i riskzonen för suicid? Vilka är de viktiga frågorna för att fånga upp dem? Lyssna på Bo Runesson, överläkare på S:t Görans sjukhus och professor i psykiatri på Karolinska institutet, Charlotta Brunner, chefsläkare på Region Kalmar län och Elizabeth Åhsberg, utredare på Socialstyrelsen. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen (190208).
Lyssna på avsnittet om suicidprevention på Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

58. Om kvinnlig könsstympning

Cirka 40 000 kvinnor och flickor i Sverige beräknas ha genomgått någon form av könsstympning. Hur ser kunskapen om könsstympning ut i dag? Och vilket stöd kan ges till dem som drabbas av besvär på grund av ingreppet? Lyssna på Inga-Maj Andersson, utredare på Socialstyrelsen, Bita Eshraghi, gynekolog på Södersjukhusets Amelmottagning som tar emot flickor och kvinnor med erfarenhet av könsstympning, och Fana Habteab på Riksföreningen stoppa kvinnlig könsstympning. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen (190125).
Lyssna på avsnittet om kvinnlig könsstympning på Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

57. Om digitalt utanförskap hos äldre

I dag lever cirka 400 000 personer över 65 år i digitalt utanförskap och riskerar att stängas ute från flera delar av samhället. Hur kan kommunerna arbeta för att öka digital tillgänglighet och även kompetens hos äldre personer? Kan användning av dator och internet minska ensamhet? Lyssna på Christel Lynch från Folkhälsomyndigheten, Gunilla Fahlström från SBU och Carina Gustafsson från Socialstyrelsen. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen (190114).
Lyssna på avsnittet om digitalt utanförskap hos äldre på Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

56. Om att samtala med barn

Hur kan man samtala med barn och varför är det viktigt att barn är delaktiga i samtalet? I podden ger vi tips på olika sätt att bemöta barn baserat på deras ålder och upplevelser och hur man kan förbereda samtalet med barnet för att hjälpa barnet att komma till tals. Greta Schibbye, specialistsjuksköterska inom barn och ungdom på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset och Viktoria Hugosson, ungdomshandläggare på socialtjänsten, Stockholm stad delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper. Thomas Jonsland, utredare på Socialstyrelsen berättar om kunskapsstödet ”Att samtala med barn”. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen (181214).
Lyssna på avsnittet om att samtala med barn på Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

55. Om prioriteringar i vården

Alla vill ha vård i tid men vårdens resurser är inte oändliga. Professionen prioriterar därför patienter på olika sätt. Vad ligger till grund för prioriteringarna och kan det ändå uppstå undanträngningar? Lyssna på Thomas Davidsson, docent utvärdering och hälsoekonomi på Prioriteringscentrum vid Linköpings universitet, Per Weitz, överläkare öron, näsa och hals i Region Västmanland och Ingrid Schmidt, projektledare och sakkunnig på Socialstyrelsen. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen (181130).
Lyssna på avsnittet om prioriteringar i vården på Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

54. Om barn i människohandel och exploatering

Hur upptäcker socialtjänsten barn som är utsatta för människohandel och exploatering? Och på vilket sätt kan barnen skyddas? Lyssna på Jenny Selenius, regionskoordinator mot människohandel och Maria von Bredow, utredare på Jämställdhetsmyndigheten. Maria Stensson, jurist på Socialstyrelsen vägleder kring vad lagen säger. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen (181121).
Lyssna på avsnittet om barn i människohandel och exploatering på Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

53. Om nationell högspecialiserad vård

Mycket av den högspecialiserade sjukvården är både komplicerad och sällan förekommande. Är det rimligt att allt görs på många sjukhus eller skulle vi få en mer jämlik vård med högre kvalitet om viss vård koncentrerades till några få sjukhus i landet? Lyssna på Peter Nordqvists berättelse om sin dotter med medfött hjärtfel, Jens Johansson Ramgren, barnhjärtkirurg och sektionschef för Barnhjärtkirurgiska sektionen på Skånes universitetssjukhus, Mats Synnergren, barnhjärtkirurg och verksamhetschef för Barnhjärtcentrum på Sahlgrenska universitetssjukhuset och Kristina Wikner, chef för Socialstyrelsens enhet för högspecialiserad vård. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen (181116).
Lyssna på avsnittet om nationell högspecialicerad vård på Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

52. Om och med Olivia Wigzell

Hösten 2015 tillträdde hon befattningen som generaldirektör för Socialstyrelsen. Hur har de här åren varit? Vilka frågor brinner hon extra för? Och var är Socialstyrelsen om tre år? Lyssna på Olivia Wigzell som samtalar med myndighetens kommunikationschef Ola Billger i avsnitt 52 av myndighetens podd På djupet (181112).
Lyssna på avsnittet om och med Olivia Wigzell på Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

51. Om screening

Varför rekommenderas screening för bröstcancer men inte för prostatacancer? Vilka för- och nackdelar finns det med screening och hur beslutas vilka sjukdomar och tillstånd som ska screenas för? Lyssna på Sven Törnberg, onkolog och screeningkunnig, Stefan Lamme, ledamot i Screeningrådet och representant för Södra Regionsjukvårdsnämnden och Johanna Kain, projektledare för Screeningprojekt på Socialstyrelsen. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen (181102).
Lyssna på avsnittet om screening på Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

50. Om våldsbejakande extremism

Vad är våldsbejakande extremism och hur kan socialtjänsten arbeta för att barn och unga vuxna inte ska dras in i detta? Lyssna på Monica Axelsson och Åsa Carlsson från verksamheten Trygga föräldrar, socialtjänsten i Örebro, som berättar om hur de arbetar med familjer vars barn är eller riskerar att bli involverade i våldsbejakande extremism. Från Socialstyrelsen deltar utredarna Olga Gislén och Maria Boustedt Hedvall. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (181026)
Lyssna på avsnittet om våldsbejakande extremism på Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

49. Om barn i asylprocessen

Många ensamkommande barn måste idag återvända till sina hemländer. Hur ser deras situation ut under asylprocessen och hur kan barnets bästa tas tillvara? Elisabeth Lindholm, projektledare i Strömsund berättar om hur bra samarbete mellan aktörerna kring ensamkommande barn skapas och behovet av förberedelser inför utvisning. Annica Dyberg, Samordnare - Ensamkommande barn i Umeå Kommun talar om hur hennes kommun arbetar och Elisabet Svedberg, Utredare, Kunskapscentrum för ensamkommande barn, Socialstyrelsen ger ett nationellt perspektiv. (181022)
Lyssna på avsnittet om barn i asylprocessen på Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

48. Om barn som tolkar

Många barn översätter i stället för professionell tolk åt sina föräldrar. Men vad innebär det när ansvaret ligger hos barnet att översätta och medla inom socialtjänst och sjukvård när något går fel? Lyssna på Sukran Kavaks egna upplevelser av att översätta som barn. Eva Norström och Petra Höglund, från Linnéuniversitetet, berättar om studier och forskning kring konsekvenser och möjliga lösningar, Merike Hansson utredare på Socialstyrelsen medverkar. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (181012)
Lyssna på avsnittet om barn som tolkar åt sina föräldrar på Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

47. Om organ- och vävnadsdonation och Socialstyrelsens nationella donationscentrum

Antalet organ- och vävnadsdonatorer har ökat stadigt de senaste åren, men det behövs fortfarande fler. Hur går arbetet med detta och vilka ytterligare ansträngningar måste göras? Lyssna på Agneta Holmström, enhetschef på Socialstyrelsens nationella donationscentrum, Pia Fernberg, tillträdande regionalt donationsansvarig läkare i region Stockholm-Gotland och Håkan Hedman, förbundsordförande för Njurförbundet. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (181005)
Lyssna på avsnittet om organ- och vävnadsdonation och Socialstyrelsens nationella donationscentrum på Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

46. Om vad de äldre tycker om äldreomsorgen

Varje år genomförs en nationell undersökning av äldres uppfattning om sin hemtjänst och äldreboenden. Varför mäts äldreomsorgen och hur kan resultatet användas av verksamheter och kommuner för att förbättra vardagen för de äldre? Lyssna på hur Johanna Ottosson, utvecklingsledare inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård i Göteborgs stad, och Linda Hedborg, chef inom hemtjänsten i Göteborgs stad, arbetar med resultaten. Från Socialstyrelsen deltar Anna Ekendahl, utredare. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen (180921).
Lyssna på avsnittet om vad de äldre tycker om äldreomsorgen på Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

45. Om barnäktenskap

Barnäktenskap är förbjudet i Sverige, ändå finns det minst 130 barn som har kommit hit och som uppger att de är gifta. Vilket regelverk gäller? Vilka är riskerna för barnen? Och hur kan socialtjänsten hantera de här komplexa frågorna? Lyssna på Viktoria, socionom, Tina Trygg, utredare på Kunskapscentrum för ensamkommande barn och unga på Socialstyrelsen, Petra Rinman chef för Kunskapscentrum för ensamkommande barn och unga på Socialstyrelsen och Maria Stensson, jurist på Socialstyrelsen. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (180921).
Lyssna på avsnittet om barnäktenskap på Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

44. Om afasi

Varje år får mellan 8 000 och 10 000 personer afasi i Sverige, vanligtvis efter en stroke. För första gången lyfts nu vården för dessa patienter i Socialstyrelsens nya Nationella riktlinjer för vård vid stroke. Lyssna på Mathilda Cederlund, lärare, som fick en stroke när hon var 26 år gammal, Ann Ander, logoped på Stroke Forum på Sahlgrenska universitetssjukhuset och Anna Lord, utredare på Socialstyrelsen. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (180907)
Lyssna på avsnitttet om afasi på Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

43. Om stöd till sårbara spädbarnsföräldrar

Att växa upp i ett hem med beroende, psykisk ohälsa eller våld kan få allvarliga konsekvenser för ett barn. Att föräldrarna får extra stöd i föräldraskapet redan i spädbarnsåldern kan vara avgörande, visar forskning. Vilka insatser fungerar och hur ser hjälpen ut i dag? Lyssna på Catarina Furmark, psykolog och doktorand vid Karolinska institutet, Birthe Hagström, filosofie doktor i pedagogik, förskollärare och speciallärare, samt Merike Hansson och Anneli Marttila, utredare respektive forskare på Socialstyrelsen. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (180824).
Lyssna på avsnittet om stöd till sårbara spädbarnsföräldrar på Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

42. Om äldre och läkemedel

Varje år blir tusentals äldre så sjuka av sina läkemedel att de måste få sjukhusvård. Förskrivning av för höga doser, olämpliga läkemedel och biverkningar av behandling är vanligt. Även om mycket har förbättrats inom området finns mer att göra. Lyssna på Johan Fastbom, professor i geriatrisk farmakologi vid Karolinska institutet och utredare på Socialstyrelsen, Cecilia Lenander, apotekare som arbetar på läkemedelsenheten på Region Skåne och även är verksam på en vårdcentral i Höllviken och Skanör, och Catharina Burman, specialistsjuksköterska som arbetar på äldreboendet Slottsovalen i Värmdö kommun. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (180615).
Lyssna på avsnittet om äldre och läkemedel på Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

41. Om tillgänglighet och väntetider på akuten

Väntetiderna inom vården och på landets akutmottagningar fortsätter att öka. Varför ser det ut så här och vilka åtgärder ger resultat för att ändra på detta? Lyssna på Sevim Barbasso Helmers, utredare på Socialstyrelsen, Urban Säfwenberg, verksamhetsområdeschef för akutmottagningen på Södersjukhuset och Göran Örnung, verksamhetschef för akutmedicinkliniken på Capio S:t Görans sjukhus. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (180601).
Lyssna på avsnittet om tillgänglighet och väntetider på akuten på Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

40. Om förebyggande arbete och hälsosamtal

Allt fler drabbas av kroniska sjukdomar. Hur kan vården arbeta hälsofrämjande för att förebygga dessa sjukdomar och vilka metoder är effektiva? Lyssna på Malin Skogström, primärvårdsläkare i Skåne, Mats Hellstrand, metodutvecklare i landstinget i Västmanland och Ingrid Schmidt, utredare och projektledare vid Socialstyrelsen. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen (180516).
Lyssna på avsnittet om förebyggande arbete och hälsosamtal på Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

39. Om hemlöshet och bostadens betydelse

Antalet hemlösa som sover under bar himmel eller i offentliga utrymmen har ökat med närmare 400 personer, eller 130 procent sedan 2011. Det visar en kartläggning som Socialstyrelsen gjort. Hur kan man vända utvecklingen? Och hur jobbar man i kommunerna med detta? Lyssna på Carina Nielsen, socialsekreterare som arbetar med vräkningsförebyggande arbete i Malmö stad, Mikael Chrona, utvecklingsledare på fastighetskontoret i Göteborgs stad och Christina Högblom, utredare på Socialstyrelsen. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (180504).
Lyssna på avsnittet om hemlöshet och bostadens betydelse på Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

38. Om du inte är nöjd med vården

Från och med 1 januari 2018 gäller nya regler för hur patienter och närstående ska göra för att lämna klagomål eller synpunkter på vården. Hur fungerar det nya klagomålssystemet och vad är syftet med förändringarna? Lyssna på Agneta Calleberg, jurist på Socialstyrelsen, Åsa Hammar, chefläkare på Danderyds sjukhus och Gunilla Nordström, förvaltningschef på patientnämnden i Region Gävleborg. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen (180420).
Lyssna på avsnittet om att lämna klagomål eller synpunkter på vården på Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

37. Om att berätta för barn om deras genetiska ursprung

Många barn kommer idag till genom ägg- eller spermiedonation. När behandlingen utförs på en svensk klinik, har dessa barn, en laglig rätt att få information om sin donator när de har nått mogen ålder. Hur pratar man som förälder med sitt barn om barnets ursprung? Och vad betyder det för barnet att få den informationen? Lyssna på Sigrids personliga erfarenheter av att växa upp i en familj utan genetisk anknytning till den ena föräldern och psykologen och forskaren Claudia Lampic som studerat det öppna och tidiga berättandets roll för relationen mellan barnet och föräldern. Från Socialstyrelsen deltar Merike Hansson, utredare, och Bassam El-Khouri, forskare. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen (180406).
Lyssna på avsnittet om att berätta för barn om deras genetiska ursprung på Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

36. Om endometrios

Endometrios drabbar upp till 10% av kvinnor i fertil ålder och det vanligaste symtomet är svår smärta vid mens. Kännedomen om sjukdomen är låg och många som lider får inte rätt vård tillräckligt snabbt. Lyssna på Katja Vatanen från Endometriosföreningen, som berättar hur det är att leva med sjukdomen. Gynekologen Johanna Nordengren vid Skånes universitetssjukhus och Anna Skawonius, leg. sjukgymnast på Karolinska Universitetssjukhuset pratar om hur sjukdomen behandlas och hur symtomen och smärtan kan lindras. Elisabeth Eidem projektledare för de nya nationella riktlinjerna för vård vid endometrios berättar om Socialstyrelsen arbete för att stödja endometriosvården. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen (180322).
Lyssna på avsnittet om endometrios på Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

35. Om insatser till personer med funktionsnedsättning

Hur ser stödet ut idag till personer med funktionsnedsättning? Hur har det utvecklats och vilka insatser ges? Socialstyrelsen har nyligen presenterat en ny lägesrapport på området. Lyssna på Nicklas Mårtensson, förbundssekreterare på autism- och aspergerförbundet, Lotta Palmborg, verksamhetschef för avdelningen funktionsnedsättning i Hudiksvalls kommun, och Karin Flyckt, sakkunnig och samordnare av funktionshinderfrågor på Socialstyrelsen. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen (180312).
Lyssna på avsnittet om insatser till personer med funktionsnedsättning på Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

Läs podden i textversion

34. Om utanförskapet och barnen – tidiga insatser ökar tryggheten

Vad innebär det att växa upp i ett bostadsområde som klassas som socialt och ekonomiskt utsatt? Vilka behov har dessa barn och vad innebär en tidig insats för barnen och deras föräldrar? Lyssna på Susanne Hagelbäck, barnhälsovården Stockholm nordväst, och Åsa Edlund, förebyggande socialtjänst i Rinkeby Kista stadsdelsförvaltning, när de beskriver hur deras verksamheter samarbetar i Rinkebymodellen för att skapa ett tryggt föräldraskapsstöd. Forskarna Bo Burström och Anneli Marttila berättar även om de positiva resultat som utvärderingen av Rinkebymodellen visat. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (180223).
Lyssna på avsnittet om utanförskapet och barnen via Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

33. Om hbtq och kunskaper inom vården och omsorgen

Varför behöver hälso- och sjukvården öka kunskapen om hbtq och hur kan den kunskapen bidra till att inte diskriminera och exkludera människor? Lyssna på Kristina Blidner, chef för hälsofrämjande och förebyggande enheten i Göteborg, när hon berättar hur de arbetar med att bli mer normmedvetna i sin arbetsgrupp. Medverkar gör även Maja Österlund, hbtq-samordnare på Socialstyrelsen, som ger tips på hur denna kunskap kan användas i vardagen. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (180209)
Lyssna på avsnittet om hbtq och kunskaper inom vården och omsorgen via Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

32. Om den ökade förskrivningen av adhd-läkemedel

Sedan 2006 har förskrivningen av adhd-läkemedel ökat. Vad beror det på och varför är de regionala skillnaderna i förskrivningen så stora över landet? Lyssna på Kerstin Malmberg, överläkare på BUP i Stockholm, Barbro Thurfjell, medicinsk sakkunnig barn och ungas psykiska hälsa och Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (180126)
Lyssna på avsnittet om den ökade förskrivningen av adhd-läkemedel via Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

31. Undernäring bland äldre – vården och omsorgens utmaningar

Många äldre löper risk för att bli undernärda och ofta är ensamheten det stora bekymret. Vilka utmaningar står vården och omsorgen inför vad gäller att förebygga undernäring? Lyssna på Johanna Törmä, legitimerad dietist och medicine doktor som arbetar som forskningssamordnare i Region Uppsala, Eddie Grahn, legitimerad dietist och koststrateg i Malmö stad, och Monica Pehrsson, legitimerad dietist och utredare på Socialstyrelsen. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (20180112)
Lyssna på avsnittet om undernäring bland äldre via Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

30. Om barn och ungdomar med depression och ångestsyndrom

Psykisk ohälsa hos barn i åldern 10-17 år har ökat med över 100 procent på tio år. För unga vuxna, 18-24 år, är ökningen närmare 70 procent. Hur känner man igen en depression eller ett ångestsyndrom hos barn och unga? Och vilka olika typer av behandlingar rekommenderas i de nya nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom? Lyssna på Lise-Lotte Risö Bergerlind, chef Regionalt kunskapsstöd för psykisk hälsa i Västra Götaland och Tord Ivarsson, docent barn- och ungdomspsykiatri vid Göteborgs universitet. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (171213)
Lyssna på avsnittet om barn och unga med depression och ångestsyndrom via Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

29. Om ovanliga och sällsynta diagnoser

3-5 procent av Sveriges befolkning har en ovanlig och sällsynt diagnos. Dessa diagnoser ger komplexa funktionsnedsättningar som varar livet ut. Vilka är dessa patienter, vilka behov har de och hur kan det sällsynta synliggöras? Lyssna på Elisabeth Wallenius, mamma till en nu vuxen dotter med en sällsynt diagnos och ordförande i Riksförbundet Sällsynta diagnoser, Veronika Wingstedt DeFlon, verksamhetschef Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser och Cecilia Gunnarsson, verksamhetschef och överläkare på Centrum för Sällsynta diagnoser i Sydöstra sjukvårdsregionen. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (171130)
Lyssna på avsnittet om ovanliga och sällsynta diagnoser via Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

28. Om vikten av en demensstrategi

Varje dag insjuknar närmare 70 personer i en demenssjukdom och cirka var femte person över 80 år får demens. Idag lever 160 000 personer med sjukdomen och 2050 kommer den siffran vara det dubbla. Vilka utmaningar står vården och omsorgen inför? Och vad innebär detta för samhället? Lyssna på Frida Nobel, medicinskt sakkunnig på Socialstyrelsen och specialistläkare i geriatrik som pratar om vilka övergripande områden som har lyfts i vårt underlag till demensstrategi och förslagen till prioriterade insatser. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (171117)
Lyssna på avsnittet om vikten av en demensstrategi via Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

27. Om bra bemötande – mer än en trivselfråga

Vad är ett gott bemötande i hälso- och sjukvården och hur kan bemötandet bidra till att utveckla en mer jämlik hälsa, vård och omsorg? Ett bra bemötande är mer än en trivselfråga – det handlar även om kvalitet, om att bygga tillit och att patienten blir mottaglig för att ta emot vård. Lyssna på Mats Gustafsson, överläkare inom Psykiatri Psykos på Sahlgrenska universitetssjukhuset och Diana Bornstein Welff, verksamhetschef på Barn- och ungdomskliniken Sörmland, Mälarsjukhuset i Eskilstuna, som berättar om hur de arbetar med bemötande. Annika von Schmalensée, utredare på Socialstyrelsen, beskriver verktyg som kan hjälpa arbetsplatser att arbeta med bemötandet. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (171102)
Lyssna på avsnittet om ett bra bemötande via Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

26. Om Kunskapscentrum för ensamkommande barn och socialtjänstens arbete

När fler ensamkommande barn flydde till Sverige 2015 påverkades socialtjänstens arbete över hela landet. Men hur ser situationen ut nu, och på vilka sätt kan Socialstyrelsens Kunskapscentrum för ensamkommande barn vara till hjälp? Lyssna på samtalet om flickor, nätverkshem och psykisk ohälsa i väntans spår. Medverkar gör Anna-Karin Ödbrant, enhetschef Utredningsgruppen ensamkommande barn i Trollhättans kommun, och Petra Rinman och Elisabet Svedberg från Socialstyrelsen Kunskapscentrum. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (171020)
Lyssna på avsnittet om Kunskapscentrum för ensamkommande barn och socialtjänstens arbete via Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

25. Om att stödja barn när en förälder tagit sitt liv

Varje år dör cirka 500 föräldrar genom självmord. För barnen de lämnar efter sig saknas ofta ett organiserat stöd. Vilka behov har de och hur kan omgivningen stötta dem på ett bra sätt? Lyssna på Monica Nanni från stödorganisationen Randiga Huset i Stockholm, Lars Widén från Barntraumateamet i Norrköping, och Merike Hansson, utredare på Socialstyrelsen. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (171006)
Lyssna på avsnittet om att stödja barn när en förälder tar sitt liv via Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

24. Om register, forskning och integritet

I Socialstyrelsens 14 register med personuppgifter finns information om allt från operationer och födslar till vilken medicin du hämtat ut mot recept. Hur går arbetet till för att säkerställa att ingen känslig data läcker ut? Och vad är det egentligen med registren som får forskare att vallfärda till Sverige? Emma Frans, forskare vid Karolinska Institutet och Mona Heurgren, avdelningschef för statistik och jämförelser på Socialstyrelsen pratar om register, forskning och integritet. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (170925)
Lyssna på avsnittet om register, forskning och integritet via Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

23. Om tandvårdsutvecklingen i Sverige

Tandhälsan bland äldre förbättras snabbt, och fler behåller sina tänder längre. Vilka nya utmaningar innebär det för tandvården? Björn Klinge, professor i parodontologi vid Karolinska Institutet och Socialstyrelsens sakkunnige Andreas Cederlund diskuterar utvecklingen. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (170905)
Lyssna på avsnittet om äldres tandhälsa via Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

22. Om de nya reglerna för vem som får hantera och ge patienter läkemedel

Den 1 januari 2018 får Sverige nya regler för hur all vårdpersonal ska hantera läkemedel. Vad blir bättre med det nya regelverket och vilka blir utmaningarna? Mikael Hoffman, ordförande för Svenska läkaresällskapets kommitté för läkemedelsfrågor, och Ulla Olsson, tidigare ordförande för Riksföreningen medicinsk ansvariga sjuksköterskor, diskuterar med Lisa van Duin, jurist och projektledare. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (170828)
Lyssna på avsnittet om de nya reglerna för vem som får hantera och ge patienter läkemedel via Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

21. Om den digitala socialarbetaren

Hur kan ny teknik effektivisera socialtjänstens arbete utan att det viktiga personliga mötet rationaliseras bort? Vilka e-tjänster ökar tillgängligheten för brukaren och till och med förbättrar samtalet med handläggaren? Lyssna på poddavsnittet om den digitala socialarbetaren, med Dick Lindberg och Evamaria Nerell från Socialstyrelsen och Kalle Pettersson, kvalitets- och utvecklingschef på socialtjänsten i Helsingborg. (170619)
Lyssna på avsnittet om den digitala socialarbetaren via Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

20. Klarar vården av ett terrordåd?

7 april inträffade ett terrordåd på Drottninggatan i Stockholm. Vilka är de utmaningar som vården står inför vid en sådan händelse? Vilken typ av kris klarar den svenska sjukvården av och vad innebär det att ha rätt beredskap? Lyssna till Jessica Lindberg, enhetschef för katastrofmedicinsk beredskap på Stockholms läns landsting och Johanna Sandwall, krisberedskapschef på Socialstyrelsen. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (170613)
Lyssna på avsnittet om vårdens beredskap för terrordåd via Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

19. Om barn i familjer med missbruk

17 procent av alla barn i Sverige har en förälder med missbruksproblem. Hur uppmärksammar man dessa barn och hur kan stödet till både barn och föräldrar i familjer med missbruk förbättras? Lyssna på socialsekreterarna Åsa Sivierio (Barn- och ungdomsenheten) och Ulla Flygare (Vuxenenheten) från Tyresö kommun, som tillsammans med Marie Nyman, utredare på Socialstyrelsen, diskuterar hur de arbetar med ett familjeorienterat arbetssätt. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (170607)
Lyssna på avsnittet om barn i familjer med missbruk via Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

18. Om den narkotikarelaterade dödligheten

Över 900 personer dör årligen i Sverige av narkotika och läkemedelsrelaterade förgiftningar. Runt hälften av dödsfallen beror på överdoser. Vilka åtgärder behövs för att vända utvecklingen och vilka skadebegränsande insatser krävs? Lyssna på Tommy Andersson, föreståndare på Convictus, Katja Troberg, enhetschef Beroendecentrum Malmö och Charlotta Rehnman Wigstad, Samordnare ANDTS (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak, Spel) på Socialstyrelsen. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (170530)
Lyssna på avsnittet om den narkotikarelaterade dödligheten via Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

17. Om en smartare fördelning av vårdens arbetsuppgifter

Hur kan en smartare arbetsfördelning skapa en effektivare vård? Vilka uppgiftsväxlingar är lämpliga, när säger lagen stopp och när utgörs hindren av vanor och traditioner? Hör Marie Berglund berätta om projektet "Rätt Använd Kompetens vid Visby lasarett", samt Charlotte Pihl och Anders Alexandersson, projektledare respektive jurist på Socialstyrelsen, om arbetet med frågan vem får göra vad i hälso- och sjukvården. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (170515)
Lyssna på avsnittet om en smartare fördelning av vårdens arbetsuppgifter via Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

16. Om säkerhetskulturens betydelse

Varje år drabbas runt 100 000 människor av vårdskador. Hur påverkas patientsäkerheten av den säkerhetskultur som råder i hälso- och sjukvården – och vilken betydelse har ledarskapet? Lyssna på Hans Rutberg, tidigare chefläkare och tidigare adjungerad professor i patientsäkerhet som arbetar på Sveriges Kommuner och Landsting med att mäta vårdskador, Charlotta George, sakkunnig i patientsäkerhet på Socialstyrelsen och Marion Lindh, expert inom patientsäkerhet och tidigare chef och chefläkare vid Stockholms läns landsting. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (170502)
Lyssna på avsnittet om säkerhetskulturens betydelse via Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

15. Om att göra en insats för ett barn

Det finns många barn som är i behov av en vuxen utöver sina egna föräldrar. Hur kan man hjälpa till och vad betyder denna hjälp för ett barn? Lyssna på Mathilda som berättar hur det var att flytta till ett familjehem och Hanna som tar emot barn i sitt hem. Petra Rinman på Socialstyrelsen berättar även om andra sätt man kan hjälpa och om kampanjen mininsats.se. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (170418)
Lyssna på avsnittet om att göra en insats för ett barn via Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

14. Om utvecklingen inom hälso-och sjukvården inklusive tandvården

Hur ser utvecklingen inom hälso-och sjukvården inklusive tandvården ut över tid? Vad är de stora trenderna och inom vilka områden har utvecklingen gått framåt och vart har den stått still? Lyssna på Veronika Sundström, Regiondirektör Region Norrbotten och Natalia Borg, avdelningschef på Socialstyrelsen. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (170403)
Lyssna på avsnittet om utvecklingen inom hälso-och sjukvården inklusive tandvården via Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

13. Om nationella riktlinjer

Varför behöver vården nationella riktlinjer för hur olika tillstånd bör behandlas? Hur skapas riktlinjerna och hur används de i vardagen? Lyssna på Arvid Widenlou Nordmark på Socialstyrelsens avdelning för kunskapsstyrning och Birgitta Göthman från nationella programrådet för astma/KOL. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (170320)
Lyssna på avsnittet om nationella riktlinjer via Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

12. En stark röst i samhällsdebatten

Kärlek har vi ont om i världen och det ska bejakas – det var grundfilosofin för Barbro Westerholm, generaldirektör på Socialstyrelsen 1979–1985, när hon strök homosexualitet ur sjukdomsregistret. Här berättar hon om sin tid som Socialstyrelsens första kvinnliga generaldirektör och hur det lade grunden till att hon senare klev in i politiken och fortsatte att påverka och driva svåra frågor. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (170307)
Lyssna på avsnittet med Barbro Westerholm, en stark röst i samhällsdebatten, via Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

11. Om insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning

Hur ser utvecklingen ut för insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning? Hur kan stödet förbättras? Lyssna på Pelle Kölhed, vice ordförande i Handikappförbundet (blivande Funktionsrätt Sverige), Ylva Mattsson Kuylenstierna, LSS-handläggare i Botkyrka kommun och Karin Flyckt, sakkunnig och samordnare av funktionshindersfrågor på Socialstyrelsen. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (170221)
Lyssna på avsnittet om insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning via Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

Läs podden i textversion

10. Om att bedöma barns mognad för delaktighet

Barn har rätt att få information och bli hörda i kontakt med vård och omsorg, och det de säger och tycker ska vägas in i besluten som fattas. Men hur pratar man med dem så de förstår, och hur skapar man denna dialog under svåra förutsättningar i akutsjukvård och socialtjänst? Lyssna på Greta Rydermark Schibbye, specialistsjuksköterska, Thereze Lundborg, enhetschef på socialtjänsten och Thomas Jonsland, utredare på Socialstyrelsen. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (170207)
Lyssna på avsnittet om att bedöma barns mognad för delaktighet via Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

9. Socialstyrelsens roll genom historien

Hur har Socialstyrelsens förhållande till medborgarna sett ut genom tiden och vad är sanningen bakom 6-8 brödskivor om dagen? Lyssna på Birgitta Eriksson som har arbetat på Socialstyrelsen i 44 år. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (170123)
Lyssna på avsnittet om Socialstyrelsens roll genom historien via Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

8. Patientsäkerhet: När en patient drabbas

Kan tilliten till vården återskapas när en patient drabbas av en vårdskada? Lyssna på Anna som skadades allvarligt, Läkaren Margareta Danelius och vår expert Louise Djurberg. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (170109)
Lyssna på avsnittet om patientsäkerhet via Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

7. Om vården i livets slutskede

Hur ser vården ut för patienter som närmar sig döden och hur kan den bli bättre? Christina Broman, utredare, och Carl Johan Fürst, överläkare och professor i palliativ medicin, diskuterar utifrån egna erfarenheter och resultatet från vår senaste utvärdering av den palliativa vården. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (161215)
Lyssna på avsnittet om vården i livets slutskede via Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

6. Om ensamkommande barn och unga

Hur många ensamkommande barn och unga kommer till Sverige varje år? Vad gör samhället för den som är under respektive över 18 år och hur funkar det egentligen med åldersbedömningar? Lyssna på våra experter Elisabet Svedberg, utredare, Åsa Malmros, jurist och Lars-Torsten Larsson, avdelningschef. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (161205)
Lyssna på avsnittet om ensamkommande barn och unga via Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

5. Vägen till legitimation för utbildade utanför EU

Hur ser vägen till legitimation och specialisttjänstgöring ut för hälso- och sjukvårdspersonal som utbildat sig utanför EU och EES? Och hur lång tid tar det egentligen? Lyssna på våra experter Åsa Wennberg och Anna Krzymowska. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (161117)
Lyssna på avsnittet om vägen till legitimation via Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

4. Om välfärdsteknik och personer med nedsatt beslutsförmåga

Vad är välfärdsteknik och hur kan det användas i vården och omsorgen för personer med nedsatt beslutsförmåga? Lyssna på våra experter Sara Lundgren och Anders Bergh. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (161107)
Lyssna på avsnittet om välfärdsteknik via Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

3. Om vårdskador och patientsäkerhet

Hur säker är vården och hur kan antalet patienter som drabbas av vårdskador varje år minska? Lyssna på Mirjam Ekstedt, forskare inom patientsäkerhet, Pelle Gustafson, chefsläkare på Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag och Charlotta George, sakkunnig i patientsäkerhet på Socialstyrelsen. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (161028)
Lyssna på avsnittet om vårdskador och patientsäkerhet via Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

2. Om organ- och vävnadsdonation

Hur fungerar vårt donationsregister? Hur många står i kö för att få ett nytt organ? Hur gör jag min vilja känd? Lyssna på Michael Wanecek, donationsansvarig läkare på S:t Görans sjukhus och Socialstyrelsens experter Tesi Aschan och Wenche Stribolt. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (161012)
Lyssna på avsnittet om organ- och vävnadsdonation via Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

1. Om fallolyckor och hur de kan förebyggas

Varför är det så många som skadas och dör varje år till följd av en fallolycka? Och hur kan fallolyckor i vardagen förhindras? Våra experter Kalle Brandstedt, Johan Fastbom och Inger Mörk berättar. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (161004)
Lyssna på avsnittet om fallolyckor via Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

Frågor eller synpunkter

Har du frågor, synpunkter eller förslag på innehåll till På djupet?
Hör av dig till redaktionen på webbansvarig@socialstyrelsen.se.