Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./

Nyheter

Här kan du läsa nyheter från Socialstyrelsen inom alla ämnen.

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • ”Orsaken till ökningen av psykisk ohälsa inte klarlagd” 2019-05-24 14:40

  Debattreplik av generaldirektör Olivia Wigzell och avdelningschef Thomas Lindén, publicerad på DN.se fredag den 24 maj 2019.

 • Det juridiska läget är inte oklart 2019-05-23 07:00

  Debattreplik av Mona Heurgren, avdelningschef statistik och jämförelser, Socialstyrelsen, och Peter Alvinsson, avdelningschef e-hälsotjänster, eHälsomyndigheten. Publicerad på Dagens Medicins webbplats och i papperstidningen den 23 maj 2019.

 • Fortsatt minskning av aborter bland yngre 2019-05-22 09:00

  Socialstyrelsens nya statistik om aborter 2018 visar att antalet tonårsaborter minskar, att de flesta aborter utförs före vecka 7 i graviditeten och att medicinsk abort är den vanligaste metoden.

 • Bristande skydd för personuppgifter i socialtjänsten 2019-05-17 09:00

  Information om individers missbruk, ekonomi och familjesituation riskerar att läcka ut från socialtjänsternas it-system. Detta eftersom många kommuner inte försäkrar sig om att känsliga personuppgifter skyddas på ett säkert sätt. Det visar Socialstyrelsens nya rapport om e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2019.

 • Långvarig psykisk ohälsa en utmaning för vården 2019-05-15 09:00

  Den psykiska ohälsan fortsätter att öka, framför allt bland barn och unga. Fler får vård och behandling men trots det växer köerna. Det visar Socialstyrelsens nya utvärdering av vården till personer med depression och ångestsyndrom, som publiceras idag.

 • Ångest och depression ökar bland våra unga 2019-05-15 09:00

  Debattartikel av Olivia Wigzell, generaldirektör. Publicerad på Aftonbladets webbplats den 15 maj 2019.

 • Övervikt och fetma bland gravida fortsätter öka 2019-05-02 09:00

  Andelen gravida som skrivs in i mödrahälsovården med övervikt eller fetma fortsätter att öka. Andelen allvarliga bristningar vid förlossning liksom kejsarsnitt ligger kvar på samma nivåer som året innan, med fortsatt stora skillnader över landet. Det visar en ny statistikrapport från Socialstyrelsen.

 • Vårdrelaterade infektioner och organsvikt är de allvarligaste vårdskadorna 2019-04-29 09:00

  En ny analys från Socialstyrelsen visar att de vårdskador som främst bidrar till dödsfall är vårdrelaterade infektioner, svikt i vitala funktioner, läkemedel och skador efter kirurgi. Risken för dödsfall är större vid dessa skador än vid andra typer av skador.

 • "Rådgivning vid ohälsosamma levnadsvanor behöver byggas ut" 2019-04-25 06:00

  Debattartikel av generaldirektör Olivia Wigzell och Iréne Nilsson Carlsson, folkhälsoråd vid Socialstyrelsen. Publicerad på Dagens Medicins webbplats och i papperstidningen den 25 april 2019.

 • Antidepressiva till äldre kan orsaka rubbningar i hjärtrytmen 2019-04-15 10:00

  Nästan 500 000 personer 65 år och äldre använder läkemedel som är klassade med risk att kunna orsaka en ovanlig men livshotande rubbning i hjärtrytmen. Hälften av dessa läkemedel är antidepressiva preparat. Men förebyggande åtgärder och ökad medvetenhet kan minimera risken att drabbas av så kallad hjärtarytmi.

Kontakt

Följ oss på Twitter

Socialstyrelsen på Twitter

Mer hos oss

Pressrum

Sök äldre nyheter