Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./

Indikatorer för att mäta och följa upp

För att kunna mäta och följa upp verksamheter behövs indikatorer som belyser kvalitet eller effektivitet inom olika områden. Ett verktyg för kvalitetsuppföljningar är användningen av indikatorer.

Indikatorer ska synliggöra och spegla kvalitet eller effektivitet för god vård och omsorg. Indikatorer som presenteras av Socialstyrelsen med befintlig data är underlag som ska stödja huvudmän och utförare i deras arbete med att förbättra verksamheterna.

Socialstyrelsen har satt upp ett antal kriterier som stöd vid fastställande av en indikator och för att särskilja dessa från andra nyckeltal eller bakgrundsmått. De beskrivs närmare under fliken om indikatorer.