Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Ekonomiskt bistånd – för privatpersoner

Ekonomiskt bistånd (som tidigare kallades socialbidrag) söker du hos socialtjänsten i din kommun. Socialstyrelsen är en statlig myndighet och handlägger inte ärenden om ekonomiskt bistånd.

På de här sidorna kan du bland annat läsa om vilka regler som gäller och göra en provberäkning, men om du vill ansöka om ekonomiskt bistånd måste du alltid kontakta din kommun.

Ekonomiskt bistånd är ett stöd som du kan få från din kommun om du har ekonomiska problem. Du kan få ekonomiskt bistånd till din försörjning (försörjningsstöd) eller till andra behov som exempelvis läkemedel, tandvård, glasögon eller hemutrustning. Möjligheten att få ekonomiskt bistånd påverkas av hela hushållets inkomster och tillgångar.

Budget- och skuldrådgivning

Ekonomiska problem kan bero på att man inte kan försörja sig på grund av arbetslöshet, sjukdom eller andra hinder. Ibland kan ekonomiska problem bero på att man har skulder som gör det svårt att få vardagsekonomin att gå ihop. Då kan man vända dig till kommunens budget- och skuldrådgi-vare. Det kostar inget att få träffa en budget- och skuldrådgivare och du kan få råd, stöd och idéer för att få ordning på din ekonomi.

Kronofogden informerar om existensminimum

Vi har ingen information om det som många kallar för existensminimum. Det heter numera förbehållsbelopp. Det kan du läsa mer om hos Kronofogden.

Gör en provberäkning

På sidan Provberäkning kan du göra en förenklad beräkning av om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd. Resultatet är ingen garanti för att du kan eller inte kan få försörjningsstöd. Dina uppgifter sparas inte i systemet.

Regler om ekonomiskt bistånd i socialtjänstlagen

I socialtjänstlagen står vad som ingår i försörjningsstödet och att det ska finnas en riksnorm för en del av kostnaderna. Riksnormen täcker kostnader för bland annat livsmedel, kläder och telefon och är lika för alla. Det övriga försörjningsstödet täcker skäliga kostnader för bland annat boende, hushållsel och hemförsäkring. Enligt lagen kan du också få bistånd till annat du behöver.

Om du kan arbeta måste du enligt lagen stå till arbetsmarknadens förfogande för att ha rätt till försörjningsstöd.

Ansök om ekonomiskt bistånd hos din kommun

Om du vill ansöka om ekonomiskt bistånd ska du ta kontakt med socialtjänsten i din kommun. Du ska även kontakta dem om du vill ha mer information om ekonomiskt bistånd , budget- och skuldrådgivning eller om hur de ser på just din situation.

Du har alltid rätt att göra en ansökan om bistånd och få den prövad. Om du får helt eller delvis avslag på det du ansöker om ska du få ett skriftligt beslut med en motivering. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det.

När du kommer till socialtjänsten

Socialtjänsten bedömer och beslutar vem som ska få bistånd och hur mycket det ska vara. De ska då titta på omständigheterna i varje enskilt fall. En grundförutsättning är att man inte kan klara av situationen på egen hand trots att man har försökt. Är man till exempel arbetslös krävs det att man aktivt söker arbete eller deltar i verksamhet som kommunen eller Arbetsförmedlingen har för arbetssökande. Om man behöver andra insatser för att kunna övergå till egen försörjning kan man ta upp det med socialtjänsten.