Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./

Frågor och svar

Här har vi samlat svar på frågor. Sök ämne eller välj i listan nedan.


Ämne
Anmälningsplikten enligt miljöbalken
Avgifter i äldre- och handikappomsorg – Avgiftsutrymme
Avgifter i äldre- och handikappomsorg – Beräkna avgifter
Avgifter i äldre- och handikappomsorg – Beslut om avgifter
Avgifter i äldre- och handikappomsorg – Bostadskostnad
Avgifter i äldre- och handikappomsorg – Förbehållsbelopp
Avgifter i äldre- och handikappomsorg – Högkostnadsskyddet
Avgifter i äldre- och handikappomsorg – Inkomster
Avgifter i äldre- och handikappomsorg – Matkostnader
Barn och unga som är placerade i familjehem
Basal hygien i vård och omsorg
Blodgivning
Daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS
Donation av organ och vävnader (extern länk)
Ekonomiskt bistånd
Evidensbaserad praktik
Fast vårdkontakt
Funktionsnedsättning och funktionshinder, användning av begreppen
Försäkringsmedicinskt beslutsstöd
HSAN
Hygien i förskolan
Ledningssystem
Legitimation för utbildade utanför EU och ESS – Förändringar i kunskapsprovsprocessen
Legitimerade optikers arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården – ändringar i SOSFS 1995:4
Lex Sarah
Läkarnas ST enligt SOSFS 2008:17 – dokumentation
Läkarnas ST enligt SOSFS 2008:17 – forskning
Läkarnas ST enligt SOSFS 2008:17 – handledning
Läkarnas ST enligt SOSFS 2008:17 – kurser
Läkarnas ST enligt SOSFS 2008:17 – kvalitets- och utvecklingsarbete
Läkarnas ST enligt SOSFS 2008:17 – sammanslagna specialiteter
Läkarnas ST enligt SOSFS 2008:17 – skriftligt individuellt arbete
Läkarnas ST enligt SOSFS 2008:17 – tjänstgöring utanför ST
Läkarnas ST enligt SOSFS 2008:17 – utbildningsprogram
Läkarnas ST enligt SOSFS 2008:17 – utlandstjänstgöring
Läkarnas ST enligt SOSFS 2008:17 – övrigt
Läkarnas ST enligt SOSFS 2015:8
Läkemedelsföreskrifter
Nationell högspecialiserad vård
Nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk inom socialtjänsten
Nationella riktlinjer för lungcancervård
Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder
Nationella riktlinjer för vuxentandvård
Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende
Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom
Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede
Ny version av Nationell informationsstruktur, 2019:1
Patientdatalagen
Revideringen av föreskriften som reglerar läkares ST-utbildning, SOSFS 2008:17
Rikssjukvård
Rättssäker äldreomsorg – ansökan
Rättssäker äldreomsorg – beslut
Rättssäker äldreomsorg – utredning
Rättssäker äldreomsorg – verkställighet
Rättssäker äldreomsorg – ändring av gynnade förvaltningsbeslut
Samordnad individuell plan, SIP
Screeningprogram – bröstcancer
Screeningprogram – livmoderhalscancer
Screeningprogram – prostatacancer
Screeningprogram – tjock- och ändtarmscancer
Sekretess
Socialstyrelsens register
Sprututbyte
Tandläkarnas ST
Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg av vuxna
Vårdens skyldighet att informera och göra patienten delaktig
Vägledningen Kost vid diabetes
Välfärdsteknik
Yrkesmässig hygienisk verksamhet
Äldreomsorg
Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård

Sök och avgränsa