Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./

Ansökan om legitimation, bevis om specialistkompetens, förskrivningsrätt och intyg

Socialstyrelsen prövar och utfärdar legitimationer, bevis om specialistkompetens och olika typer av intyg. Totalt omfattas 21 olika yrken inom hälso- och sjukvården.

Den här informationen gäller både dig som har svensk och utländsk utbildning.

Välj för att gå vidare

Din behörighet börjar gälla när Socialstyrelsen har fattat beslut

Från den 1 januari 2016 kommer behörigheten att utöva ett yrke att gälla från och med den dag Socialstyrelsen fattar beslut i ärendet, och lägger in datumet i registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP). Detta gäller

  • ansökningar som kommer in till Socialstyrelsen efter den 1 januari 2016
  • för alla behörigheter: legitimation, specialistkompetensbevis, förskrivningsrätt, rätt att utföra uppgifter inom socialtjänsten och kontaktlinsbehörighet.

För arbetsgivare till hälso- och sjukvårdspersonal

På sidan För arbetsgivare till hälso- och sjukvårdspersonal får du information om vad som gäller när du vill anlita eller anställa någon som saknar svensk legitimation. Du får även information om allmäntjänstgöring för läkare samt information om reglerade och icke-reglerade yrken.